• Comentarios de la entrada:Sin comentarios

Recentment l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha distribuït el seu “Boletín de Información Municipal”. Junt al “Boletín” anava una “Carta Informativa de vuestro Alcalde”.

La carta conté temes diversos; sols comentaré coses que afecten a la meua persona.

No sé la intencionalitat per la que l’Alcalde em trau en eixe escrit. Vaig sol·licitar poder consultar les actes dels plenaris d’una part del període en que jo vaig ser Alcalde d’Aielo. Açò no deu d’haver-li agradat. Hauria estat fàcil que em deixara consultar les actes, tal com la llei preveu, i ja està, sense escrit, sense recursos, sense contenciosos, sense gastar-se diners. Ara bé, qui paga eixe contenciós?, de la seua butxaca? Dels diners dels ciutadans? Qui paga eixa carta enviada a tota la població? De la seua butxaca? Dels diners dels ciutadans? Qui paga la part del contenciós de la Generalitat Valenciana, contra la resolució del Consell de Transparència?

D’un Alcalde s’espera més serietat i objectivitat, no un tractament partidista a un ex alcalde, per no congeniar amb les seues idees. Les idees són opinables, discutibles, però privar a un ciutadà d’un dret, consultar l’arxiu municipal, sabent què té dret, té un nom.

Sr. Alcalde, no jugue amb els diners de tots els aieloners i aieloneres amb contenciosos, que fan falta per a altres necessitats.

Davant la informació apareguda al diari Levante de 24/03/2018 en el que es fa referència  a una carta de l’Alcalde de Aielo de Malferit al veïnat, i en la que es menciona a la meua persona, he de clarificar:

Que l’alcalde mentís quan afirma:

“que el secretario de la asociación, el exalcalde Bravo, «ha llegado a solicitar personalmente copia de las actas de todos los plenos del Ayuntamiento de Aielo de los 25 años que van de 1970 a 1995». «Son peticiones de papeleo que lo único que consiguen es paralizar o entorpecer el trabajo de los funcionarios del ayuntamiento», añade.”

Sent secretari d’Ajuntament per ofici, i Alcalde actualment, sap que no és cert.

La petició amb registre d’entrada de 14/07/2016 i nº 1140 diu:

“Que vaig a iniciar un treball d’investigació sobre l’etapa 1970/1995 en Aielo de Malferit i per això necessitaria consultar diversa documentació existent en eixe Arxiu Municipal. En primer lloc necessitaria poder consultar els llibres d’actes de Plens des de l’any 1970 fins a 1995.

És per això que sol·licite poder consultar la documentació referenciada”.

L’Alcalde amb data 11/08/2016 desestima la meua petició, però en la seua contestació diu:

“Vist l’escrit amb registre d’entrada 1.140 de data 14 de juliol de 2016, presentat per vostè en el que sol·licita consultar la documentació obrant a l’Arxiu Municipal, en principi, referent als llibres de Plens municipals de 1.970 a 1.985.”

Està constatant que el què demane és consultar la documentació.

Lògicament i en defensa dels meus drets a la consulta, plantege un recurs de reposició amb data 14/09/2016 i nº 1358.

Davant la negació a deixar-me consultar les actes dels plenaris, actes que majoritàriament van ser realitzades sent jo Alcalde, em dirigeix al Consell de Transparència de la Generalitat Valenciana, a fi de que, d’acord a la llei obligue a l’Ajuntament a deixar-me consultar les dites actes de plenaris.

Amb data 03/03/2017 eixida 569, rep notificació de Consell de Transparència Resolució  per la que s’estima la meua reclamació  i insten a l’Ajuntament en el termini d’un mes  per a que em proporcione accés a la informació sol·licitada. La citada resolució li la comuniquen a l’Alcalde.

Transcorregut el mes sense que l’Alcalde done compliment a la Resolució del Consell de Transparència, em torne a dirigir al dit Consell comunicant que no s’ha complit la Resolució.

Amb data e 13/06/2017 se me comunica pel Consell de Transparència, que l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la resolució  que estima la meua petició de consulta de les actes dels plenaris.

Després de tot açò cal dir:

Que l’Alcalde deliberadament mentís, falta a la veritat.

Que abusa de la posició d’Alcalde i dels mitjans que li proporciona dit càrrec.

Què utilitza mitjans públics per a atacar, en este cas, a la meua persona, que en aquest moment sóc un ciutadà com tants altres.

Que vulnera la llei de Transparència de l’Estat i de la Generalitat Valenciana, en quant al dret dels ciutadans a la consulta de documentació obrant en l’Arxiu Municipal. I que ho fa d’una forma deliberada.

Que es gasta diners públics presentant un contenciós administratiu contra la resolució del Consell de Transparència, a plena consciència de què finalment tindrà que complir la Resolució del Consell de Transparència.

Amb quina confiança podem dirigir un escrit a l’Alcalde si este el difon públicament quan li interessa?

Accés a la meua petició

Accés a la resolució del Consell de Transparència

Accés a la comunicació del contenció

 

 

Deja una respuesta