En este momento estás viendo La participació al segle XXI, no és la del segle XX.
 • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

La participació el segle XXI, no és la del segle XX

Recentment, al Ple de l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2018, el senyor Alcalde definia el que entén per participació i consulta a la població. “…Nosaltres no fem enquestes de dir-  a veure que fa la gent, ho he dit sempre, perquè no s’aclaririen mai. Creguem que en bona lògica, estem fent el que sentim de per ahi, puix ara ens fa falta açò, puix “entonces” intentem estar puntualment al dia ….”

La idea de que és en els bars on un s’assabenta del que passa, un escoltet que em fan quan vaig pel carrer, etc. Probablement siga una manera del segle passat.

 Algunes de les definicions del que s’entén per participació ciutadana, diuen:

“La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic que promou la construcció d’una societat activa que ajudarà a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política. Aquesta societat, mitjançant la seva implicació en els assumptes públics, enriqueix l’acció del Govern i la dota d’eficàcia, però, al mateix temps, aquest dret ciutadà ajuda a generar un equip de govern més exigent i de més qualitat.

El procés participatiu és un diàleg constructiu i argumentat entre la ciutadania i les institucions, en què tenim l’oportunitat de dur a terme un seguiment del treball i l’acció dels nostres governants i dels assumptes públics, i la possibilitat de col·laborar en la construcció d’una societat millor. Amb els processos participatius les decisions guanyen legitimitat, representen un projecte públic i generen coneixement i respecte entre l’Administració i la ciutadania.”

Sense estendre’m massa, suggeriria la idea que altres municipis del nostre voltant estan ja practicant, com són els ”pressupostos participatius”, on la ciutadania pogués expressar les segues preferències, les seues inquietuds,… en definitiva es complira el que reflexa les jornades de participació ciutadana de l’Ajuntament de Xàtiva.

Els 10 punts que arreplega són els següents:

 1. Els processos de pressupostos participatius no són un fi en sí mateixos. La importància està als processos ciutadans que s’inicien, facilitant la proximitat de la ciutadania organitzada amb els espais de decisió municipal.
 2. Els processos de pressupostos participatius requereixen una implicació del conjunt de les estructures municipals: política, tècnica-administrativa, associativa i ciutadana.
 3. Els processos de pressupostos participatius han de generar cultura participativa des de l’educació per a la participació, la transparència i la flexibilitat normativa.
 4. Els processos de pressupostos participatius s’han de generar des de la millora de la realitat i context de cada municipi, la promoció ciutadana i la facilitació de recursos ja existents.
 5. Els processos de pressupostos participatius han de fomentar la transversalitat de la participació, coordinant i cooperant entre diferents àrees i programes municipals.
 6. Els processos de pressupostos participatius han de facilitar el coneixement dels nostres municipis. Han de detectar necessitats i carències i han de facilitar informació prèvia dels diferents plans i actuacions municipals en qualsevol temàtica.
 7. Els processos de pressupostos participatius han de crear xarxa ciutadana, associativa, Inter departamental i administrativa (local, autonòmica i estatal) per així englobar les diferents intervencions en realitats municipals però que es veuen afectades més enllà del municipi.
 8. Els processos de pressupostos participatius han d’implicar no sols a població adulta. La infància, adolescència i joventut han de tindre un paper protagonista per assegurar propostes que pensen en el conjunt de la població.
 9. Els processos de pressupostos participatius han de ser processos vius i flexibles i per tant s’han de poder mesurar i avaluar per així poder millorar-los.
 10. Els processos de pressupostos participatius han de situar les persones al centre de la vida de les nostres ciutats i municipis, fent-les més justes socialment, més solidàries i amb més qualitat de vida.

I no és difícil, es pot consultar la web de l’Ajuntament d’Ontinyent on s’explica tot el procediment. És qüestió de voluntat política.

 Quan l’Alcalde, al Ple Municipal diu que vol construir un gran Parc Vial, 250.000€…, està segur que és això el que demanda la població?

Tal vegada seria bo escoltar a la ciutadania del segle XXI d’Aielo.

 

       

Deja una respuesta