En este momento estás viendo Quina imatge de poble donem!
  • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

Quan el veïnat d’Aielo i la gent de fora entra a la població per l’Avenguda Jaume I, es troba amb una imatge deplorable: un solar municipal ple de residus d’obra. Quina imatge estem donant!

A més a més del que diu la legislació autonòmica o estatal, el mateix ajuntament aprova l’ordenança de «Policia i bon govern» i diu en l’article 12, que parla «d’infraccions i sancions»:

Queda prohibit, qualificant-se d’infracció de la present Ordenança, la realització de qualsevol dels següents actes:

5. Incomplir les ordres municipals de construcció de tanques i neteja de solars.
6. Realitzar qualsevol de les següents activitats en espais públics o privats sense les perceptives autoritzacions administratives:

– Dipositar o abocar terres, runes, i qualsevol tipus de materials u objectes.

– Realitzar qualsevol activitat des de lloc públic o privat que supose la creació de brutícia o molèstia no necessària i evitable, així com la neteja o reparació de qualsevol vehicle, aparell o maquinària en els espais públics.

Posteriorment indica els tipus de sancions a aplicar per als diferents casos.

Caldrà presentar una denúncia perquè l’Ajuntament complisca la seua normativa?

La Policia Municipal no té l’obligació de vetlar pel compliment d’aquesta ordenança?

Esperem que prompte es netege.

http://www.aielodemalferit.es/?q=content/ordenances

Deja una respuesta