En este momento estás viendo Cal passar pel «besamans» de l’Alcalde per tindre una subvenció?
  • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

En primer lloc felicitar al poble d’Aielo per la remodelació de l’Escola Infantil La Serratella i per consegüent a la Caixa d’Ontinyent i a l’Ajuntament, per una obra necessària i convenient per a l’ensenyament dels nostres fills i filles. En honor a les persones, cal dir que l’Escola Infantil La Serratella no ha nascut ara, té una història de lluita i reivindicació de mares de família dels inicis dels 80,  que algú hauria de escriure.
Però dit açò, any rere any, bé realitzant-se el besamans al Sr. Alcalde en l’entrega de les ajudes per l’adquisició de material escolar per a les famílies que tenen fills entre 3 i 6 anys empadronats en Aielo.
Estic d’acord que a les famílies hi ha què ajudar-les en les despeses que suposa els materials escolars dels diferents nivells, però cal fer-ho d’altra forma i bé.
En primer lloc no existeix una ordenança, que regule aquestes ajudes.

En segon lloc, les persones beneficiàries són els ciutadans d’Aielo que tenen fills en les edats que s’indiquen, tal com anuncia l’Ajuntament. Si els pares/mares són els beneficiaris, no cal que hagen de passar pel “besamans”. Haurien de passar per les oficines municipals i cobrar de la forma que l’Ajuntament tinga previst.
Quan l’Ajuntament indica «És condició indispensable per a la concessió de l’ajuda, que el pare/mare o tutor acudisca a l’acte de lliurament.«, està vulnerant el dret al que fem referència, està fent passar a les persones per un “besamans” que ens recorda a formes d’altre temps i en les què el poderós repartia almoina als servents.
Quan es té un dret, s’exercita sense més cerimònies.
Cal recordar que els diners són públics, no són de l’Alcalde. Són tributs de la ciutadania.

Deja una respuesta