En este momento estás viendo Un «Govern Obert»
  • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

Dins de poc de temps tindrem que votar en les properes eleccions municipals. Al llarg dels anys ens hem acostumat a exercir el vot i… fins a d’ací quatre anys més.

Dins de poc de temps tindrem que votar en les properes eleccions municipals. Al llarg dels anys ens hem acostumat
a exercir el vot i… fins d’ací quatre anys més.

Hui tres d’abril es celebra els 40 anys de les primeres eleccions democràtiques municipals.

La societat evoluciona, especialment la gent jove, i les formes de governar no poden ser les mateixes que fa quaranta anys. Els tics autoritaris, d’hermetisme, de falta de transparència, i un etc no poden continuar produint-se, si volem construir de veritat una societat per al segle XXI.

Hui hem d’apostar pel concepte de “Govern Obert”. I què significa?

Podem entendre el “Open Government”, o “Govern Obert”, com una nova forma de comunicació permanent i transparent entre l’Administració i els ciutadans, bidireccional, mitjançant la qual s’aconsegueix la seua participació efectiva en els processos de decisió, col·laboració i control de l’Administració.

El Govern Obert suposa una simetria del diàleg amb els ciutadans: no solament és l’Administració la que parla, la que es dirigeix al ciutadà o la que exposa les seues dades; els ciutadans també tenen molt a dir en un model de Govern Obert.

El concepte de Govern Obert se sustenta en tres pilars bàsics: la Transparència, la Col·laboració i la Participació.

TRANSPARÈNCIA: un Govern transparent fomenta i promou la rendició de comptes de l’Administració davant la ciutadania i proporciona informació sobre el que està realitzant i sobre els seus plans d’actuació. L’Ajuntament (i qualsevol altra Administració) hauria de permetre l’accés a aquesta informació pública de manera senzilla i clara, permetent d’aquesta manera que els ciutadans puguen realitzar un control de l’acció de govern, així com crear valor econòmic a partir de les dades públiques oferides lliurement per l’Administració.

COL·LABORACIÓ: un Govern col·laboratiu implica i compromet als ciutadans i altres agents en el propi treball de l’Administració. La col·laboració suposa la cooperació no solament amb la ciutadania, sinó també amb les empreses, les associacions i altres agents, i permet el treball conjunt dins de la pròpia Administració entre els seus empleats i amb altres Administracions.

PARTICIPACIÓ: un Govern participatiu afavoreix el dret de la ciutadania a participar activament en la conformació de polítiques públiques i anima a l’Administració a beneficiar-se del coneixement i experiència dels ciutadans. Per tant, impulsa accions i orienta actuacions que augmenten el protagonisme i implicació dels ciutadans en assumptes públics i compromet amb major intensitat a les forces polítiques amb els seus conciutadans.

Per saber més, podem anar a https://goberna.org/que-es-el-gobierno-abierto/

També podem descarregar “10 ideas para hacer tu ayuntamiento abierto”

Ajuda a difondre esta forma de governar i comparteix.

Deja una respuesta